BBDO maakt campagne tegen armoede.

Tuesday, September 21, 2010 — Think BBDO (strategisch advies en account management) en VVL BBDO (creatie) maakten samen met de POD Maatschappelijke Integratie, de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Philippe Courard en de Verenigde OCMW’s een communicatiecampagne rond structurele armoede en sociale uitsluiting naar het brede publiek. Miss België 2010, Cilou Annys, is het gezicht van deze campagne.

De campagne kreeg de baseline “Samen tegen armoede. Ik ook.” en vestigt de aandacht op de armoedeproblematiek. De slogan “Iedereen kan in armoede terecht komen” confronteert de ontvangers met een realiteit waar ze niet altijd stil bij staan.
De campagne maakt de mensen bewust dat armoede iedereen kan overkomen en dat niet de armen moeten aangepakt worden, maar wel de armoede zelf. Armoede is geen marginaal feit. De positieve rol die de OCMW’s hierin spelen, wordt grondig in de verf gezet. Zij zijn niet mister Cash, maar zorgen er onder andere voor dat mensen niet in een sociaal isolement terecht komen.


Het gezicht van de campagne, Miss België 2010 Cilou Annys laat zien dat niet alles glitter en glammer is. De campagne wordt mede gedragen door 7 ‘onbekende’ mensen, 7 uiteenlopende profielen en gezichten die symbool staan voor ‘iedereen’. De campagne wordt vooral van onderuit gevoerd, vanuit de verschillende OCMW’s die allerlei activiteiten organiseren in de maanden september en oktober.

We ontwikkelden 8 beelden (Cilou Annys en 7 ’onbekende’ personen) die te zien zijn in advertenties (nationale en regionale dagbladen), een folder met getuigenissen, een button met “Samen tegen Armoede. Ik ook.”, het logo van de Verenigde OCMW’s en de website www.ook-ik.be en www.moi-aussi.be

Meer informatie?
• Think BBDO: Fons Van Dyck, 0486/259.219 of Nico Croes, 0486/259.211.
• POD MI: Julie Van Geertsom, 02/508 85 85