De consumentburger van 2011 neemt het heft in eigen hand. Vertrouwen in instellingen sterk gedaald.

Woensdag 22 december 2010 — Onderzoeksbureau Ipsos heeft samen met merkadvies- bureau Think BBDO en reclamebureau VVL BBDO een studie georganiseerd om de impact van de recente economische crisis op de consumentburger van 2011 te bepalen. Voor het onderzoek werden 1000 online interviews afgenomen bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking, leeftijdscategorie 18 tot 65 jaar. Daarbij hanteerden we een foutenmarge van ongeveer 3%.

In onze analyse stelden we een algemene daling vast van het vertrouwen van de Belgische consument in maatschappelijke instellingen. Politieke en religieuze instellingen scoren het laagst op de vertrouwensschaal, onderwijs en gezondheidszorg staan bovenaan de ranking. De daling van het vertrouwen is het meest uitgesproken voor de Kerk (van 28 % naar 8 %).

Op vlak van consumptie kunnen we stellen dat door de crisis de Belg heeft geleerd bewuster met zijn consumptie om te gaan en daarbij meer belang hecht aan de opinie van zijn familie en vrienden.
Op basis van de bevindingen uit het onderzoek van Ipsos, stelde merkadviesbureau Think BBDO 5 profielen op waarbinnen we de consumentburger van 2011 kunnen indelen.

  • 27% kan men typeren als individualist. Deze consumenten geloven in hun eigen verantwoordelijkheid en wachten niet tot iets of iemand anders hen het leven makkelijker komt maken.
  • 24% is moraalridder, wat betekent dat deze consumenten veel belang hechten aan normen en waarden. Wanneer iedereen binnen de lijntjes loopt, valt alles vanzelf terug in zijn plooi.
  • De wereldredders vormen een groep van 18% en delen de overtuiging dat we samen een betere wereld kunnen creëren. Ze hebben een groot economisch en ecologisch bewustzijn en ijveren voor een duurzame leefwereld voor de huidige en toekomstige generaties.
  • 17% is solidariteitszoeker, vecht tegen onrecht en ongelijkheid, gelooft in de kracht van solidariteit en zoekt daarbij altijd de steun van de groep.
  • De resterende 14% is fatalist en gedesillusioneerd in het systeem. Zij geloven enkel in de negatieve spiraal en hebben hun vertrouwen in de toekomst verloren.

Uit een internationaal onderzoek van Ipsos blijkt ook dat de huidige economische toestand in ons land door 29 % van de Belgen als ‘zeer goed tot goed’ wordt ingeschat. Belgen situeren zich daarmee op ongeveer hetzelfde niveau als Polen en Rusland. En verder onder het gemiddelde van 42 % van de 24 bevraagde landen. Het zal niet verwonderen dat Indiërs en Chinezen het meest positief zijn over de economische toestand van hun land.

Als conclusie kunnen we stellen dat organisaties en merken moeten luisteren en communiceren met hun consumenten, om zo het verloren vertrouwen terug te winnen. Klantvriendelijkheid en dienstbaarheid in het productaanbod, de prijs en de communicatiestrategie zijn daarbij essentieel.

Voor meer informatie contacteer:

Fons Van Dyck, Managing Director Think BBDO – 0486 259.219 – fons.van.dyck@think.bbdo.be

Eric Dubois, CEO IPSOS – 02 642 49 04 – eric.dubois@ipsos.com

Johan Vandepoel, Managing Director VVL BBDO – 02 421 22 00 – johan.vandepoel@vvl.bbdo.be