VVL BBDO wacht met 11.11.11 op de realisatie van de millenniumdoelstellingen

Maandag 17 mei 2010 — In 2000 werden wereldwijd de millenniumdoelstellingen ondertekend: de belofte om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren, en 7 andere ontwikkelingsdoelen. Tien jaar later is nog maar bitter weinig vooruitgang geboekt. 11.11.11 legt met de coalitie “2015. De tijd loopt.” de vinger op deze zere plek.

VVL BBDO ontwikkelde hiervoor een campagne waarin het wachten centraal staat: wachten op de realisatie van de millenniumdoelstellingen. Maar liefst 12 BV’s waren bereid om recht in de camera te komen kijken, zwijgend wachtend. Guy Mortier verduidelijkt deze stille aanklacht. Op TV, facebook, maar ook in allerhande wachtruimtes wordt opgeroepen tot deelname op wachtmee.be. Op deze site kan iedereen zelf een wachtfilmpje opladen, dit kan ook in de wachtboxen op talloze events. Een teller op de site geeft permanent aan hoeveel seconden er al gewacht is in totaal.

En op 11 september vindt op het St. Pietersplein in Gent de “Wachtnacht” plaats: een mix van debatten, concerten en de opname van een videoboodschap die nadien met de verzamelde wachtfilmpjes naar de politici vertrekt.

De campagne loopt vanaf 18 mei op TV, radio, posters, print, leaflet, event en wachtmee.be

Wachte Mee op de Millenniumdoelstellingen